Farkasvakság

A farkasvakság (nyctalopia) vagy éjszakai vakság az egy olyan betegség, amelyben az ember szürkületben, félhomályban feltűnően gyengébben lát, mert a szem nem képes azonnal alkalmazkodni a fény utáni sötétséghez. Ennek oka a szem ideghártyája széli részein elhelyezkedő látóidegsejtek, a pálcikák pusztulása, vagy működésképtelenné válása. Ez a valódi betegség. De képletesen olyan embert is neveznek farkasvaksággal, aki nem lát az orránál tovább, aki a nem létezőt létezőnek látja, aki a fenyegető valóságot nem érzékeli.

Orbán Viktor miniszterelnök március 15-ei beszédében egyszerű, de érthető üzenetet fogalmazott meg: „…Azt kívánjuk Európa népeinek is, hogy hulljon le szemükről a hályog, hogy lássák és értsék: keresztény kultúra nélkül nem lesz szabad élet Európában, keresztény kultúránk megvédése nélkül elveszítjük Európát, és Európa nem lesz többé az európaiké. Azt kívánjuk Európa népeinek, hogy szabaduljanak meg a farkasvakságtól. Vegyék észre, hogy egy liberális európai birodalomban mindannyian elveszítjük szabadságunkat.”

Ezeknek a gondolatoknak a kimondása nagy dolog egy olyan embertől, aki valaha liberális volt – valószínű a valódi liberális értékeket tisztelte: szabadság, egyenlőség, testvériség –, és miután a liberalizmus elvesztette értékeit, eljutott a kereszténységig. Figyeljük csak! Két fogalmat, két eszmét állít egymással szemben Orbán Viktor: a kereszténységet a liberalizmussal szemben. A kereszténység az örök, a fékek, a szabályok, a morál rendszere, amely megtartja a hagyományokat, befogadó, őrzi a kultúrát, a nyelvet, számára a család szentség, a jövő záloga. A liberalizmus, mely eleinte csak szerény ideológia volt a sok közül, mára “kereszteshadjárattá” alakult át, az egész föld meghódítását tűzte ki célul.

Kezdetben a liberalizmus, nálunk a szabadelvűség mozgósító lendületet adott az álló, a mozdulatlan ellen. Alig két évszázaddal ezelőtt a liberalizmusnak voltak még széleslátókörű, bátor szellemű, nagy képzelőerővel megáldott bajnokai. Mint nálunk a reformkor nagyjai, a többi között Kölcsey Ferenc, Kossuth Lajos, Széchenyi István vagy Eötvös József. De számukra mindennél előbbre való volt a nemzet, a nemzet tisztelete, a nép megbecsülése.

Ma már csak képzeletszegény, gyáva és jól lefizetett bürokratái vannak a liberalizmusnak, akik szorongva kémlelik egymást, hogy felfedezzék az eretnekséget.

Ezért nagy dolog, ha valaki képes szakítani e mindent elpusztító liberalizmussal. Ma, ez a mindent elpusztító és a kereszténységet felszámoló neoliberalizmus hatalmi mohóságában még arra is képes, hogy beengedje az iszlamizmust, a másik romboló eszmét, csak azért, hogy a saját világhatalmát megerősítse. Ami ma folyik Európában, az élet-halál harc. Erre kellene rádöbbenniük a még „sötétségben”, félelemben és viszonylagos jómódban élő európaiaknak. Erre figyelmeztetett Orbán, amikor a politikai öntudatlanság veszélyeire hívta fel a figyelmet.

Nálunk, akik a balliberalizmus jegyében a nemzet ellen dolgoznak, valójában emberi maradékok, nem éreznek magyarul, nem értenek a magyarok nyelvén. Annak az emberi katyvasznak a képviselői, akiknek minden mindegy, csak kapják meg a hatalmat, akik világpolgároknak képzelik magukat, csak elfelejtik, hogy világpolgárság nemzetek nélkül nem létezik.

Nem tudják, de elvakultságukban még feloldódhatnak a nagy iszlamizációban, ahol ők végleg semmikké válnak.

A magyarok döntő többsége ma már mindent másként lát, mint akárcsak tíz éve. Azt, amit máig elért (gazdasági előnyöket, családtámogatási rendszert, morális tartást, nemzeti öntudatot, méltányos jövőképet), nem akarja elveszíteni. Nem szabad azt sem számításon kívül hagyni, hogy a magyarok a nyugat-európaiakkal szemben több mint ezerötszáz éves hatalmas történelmi tapasztalattal rendelkeznek.

A magyarság története a Kárpát-medencében a honvédő harcok története. A sok évszázados török és a Habsburg elnyomás mély nyomokat hagyott a magyarokban, a negyven éves szovjet megszállást sem felejtették el. Sokat tanultak ebből, és sok tanulságot is levontak. Az ezt kísérő szabadságmozgalmak örömeivel, az azt követő megtorlások, leszámolások tapasztalataival egyetlen európai nép sem rendelkezik. A magyar tudja, hogy mi az idegen megszállás, az idegen hatalom sanyargatása, az egyéni és kollektív szabadságtól való megfosztás. Tudja, hogy mit jelent, amikor a keresztényeket üldözik, amikor üldözik a hazafiakat. Számára a szabadság, a függetlenség mindennél, mindenkinél nagyobb kincset jelent. Harcba is mindig úgy indult: Istenért és a hazáért! Éppen ezért a magyarok értik, hogy mit jelent a kereszténység, milyen ezeréves értékek sorozatát, megtartó erőt.

Nem véletlen, hogy a magyar miniszterelnök óvja, félti Európát, félti Magyarországot. S ha ezt nem akarják meghallani, akiket érint, az nagy baj. Európa baja. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc százhetven éves évfordulóján egy magyar miniszterelnök, egy magyar ember szólalt meg magyar nyelven, magyar emberekhez. Volt amikor latinul, németül és oroszul kvartyogtak hozzánk.

No, ez az, amiből mi nem kérünk.

Ehhez a küzdelemhez szövetségesekre van szükségünk. Ősi szövetségesünk, barátaink a lengyelek. Ő rájuk számíthatunk, ahogyan ők is számíthatnak mi ránk. Nem is lehet elfelejteni 1939 őszét, amikor a magyar állam lengyel tisztek és zsidók tízezreit fogadta be és adott menedéket. De azt sem lehet elfelejteni, hogy a Rákóczi-szabadságharc és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején egyedül a lengyelek álltak ki mellettünk, tömegesen csatlakoztak (lengyel légió) a XIX. század legnagyobb európai forradalmához.  A lengyel szolidarítás ott volt velünk az 1956-os forradalom és szabadságharc idején is.

Azt is láttuk, hogy az európai nemzetek többsége hallgatott, amikor Budapest utcáin a szovjetek és az ávéhások magyarok ezreit gyilkolták le. A kegyetlen mészárlás és megtorlás ellen egyedül a francia és az olasz értelmiség állt ki. Hol voltak a németek, a belgák, a hollandok, a svédek, a norvégok a nagy szabadságszeretők, amikor a kommunista, szovjet tankok láncai maguk alá gyűrték a magyar forradalmárokat, a magyar népet? Javukra írandó, hogy a csaknem kétszázezer menekülő magyart befogadták. Igaz, európai fogadott be európaiakat, keresztényeket, a hasonló kultúrával rendelkezőket, akik nemcsak segítséget kaptak, de viszonzásul a következő évtizedekben a magyar tudás, szakértelem gazdagította a nyugati gazdaságot, tudományt és kultúrát. Egyszóval az egykori magyar menekülők nem árultak zsákbamacskát. Valamit valamiért.

Összegezve. A magyarok évszázadokon keresztül nemcsak védőbástyája volt a Nyugatnak, hanem olyan pajzsot tartottak fel, amivel megvédte a nyugati, keresztény civilizációt a török ármádia ellen és intő jelként figyelmeztette a vörös terrort, a bolsevista diktatúrát, hogy eddig és ne tovább. 1989-ben a magyarok elsőként nyitották meg a vasfüggönyt a keletnémetek előtt Ausztria felé. Előbbre hozta a német egyesítést, a fal leomlását. A magyaroknak éppen ezért hála és köszönet jár, nem pedig kirekesztés.

Ez is érdekes

Ne hazudj!

Nem múlik el nap, hogy „újságíró kollégáink” némelyike a Pesti TV megszűnésén ne örvendezett volna. …

16 hozzászólás

 1. Néhai Antall József miniszterelnökünk is megmondta már,hogy : a hála nem politikai kategória.Mit várunk a németektől ? Azt most már világosan kell látnunk.hogy hiába vártunk és várunk jót tőlük.csak hálátlanságot és rúgásokat kaptunk,kapunk. Tehát,amit egy nagyhatalmi gőggel eltelt néptől.illetve politikusaitól kitelik,azt megkaptuk.A javainkat elvitték(a háborúban),szolidaritásunkat kihasználták (a határnyitásnál) tehetségünket,piacunkat felhasználják és az ellentételezésként járó EU pénzeket adománynak tüntetik fel. Ugyanez vonatkozik az osztrákokra is. A pohár vizet sem érdemlik meg,még szomjhalál esetén sem. Más kérdés,hogy a keresztény,jólelkű magyar ad, úgy is,ha tudja,hogy kinek adja.

  • Válaszom: ITT AZ IDŐ, S ADJUK A GYEREKEINKNEK.
   (ceterum censeo: kitartóan várjuk “2018 őszét”.)

 2. “1989-ben a magyarok elsőként nyitották meg a vasfüggönyt a keletnémetek előtt Ausztria felé.” – Igen, Németh Miklós akkori miniszterelnöknek köszönhetjük! – Méltatlanul kevésszer említjük őt név szerint! A rendszerváltás valójában két embernek köszönhető: Lech Walęsa és Németh Miklós bátorságának! Mégis szándékosan a pufajkás Horn Gyulának tulajdonítják ezt a tettet. Gyalázat!

  Németh Miklós megérdemelné, hogy gyakrabban beszlkjenek róla és tudatosítsák a magyarokban a határnyitást!
  Szégyen és gyalázat, hogy ha szeptember 11-i eseményről kérdezünk egy magyar embert, a New-yorki ikertornyok elleni támadás jut az eszébe és nem a határnyitásunk, pedig az is szeptember 11-én történt, csak 1989-ben. Amire büszkék lehetnénk, arra sem vagyunk büszkék, mert nagy a ködösítés!!

 3. Két dolgot kérdeznék Stefkától:

  Mi az a keresztény kultúra? Tudnál mondani mondjuk 5 dolgot, ami keresztény, amit védeni kell?
  Mit akar a Fidesz a migrációval a bevándorlással tenni? Hol az az Orbán-terv, ami mondjuk 10 pontban összefoglalja, hogy hogyan is kellene Európának kezelnie azokat, akik ide szeretnének jönni. Vagy ne jöjjön senki Európába?

  Ezt egyáltalán nem provokációból kérdem, hanem tudatlanságból. Másrésztről viszont úgy érzem, hogy a fenti két dologról mindenki úgy beszél, mintha evidencia lenne a definíciójuk. Szóval ostoba vagyok és nekem nem evidens a fenti két kérdésre a válasz.

  • Bár a kérdés nem nekem szól, engedd meg, hogy válaszoljak!

   Nem ostoba vagy, hanem ateista, ezért kérdezel rá a keresztény kultúrára. Isten férfinak és nőnek teremtett minket (tehát nincs értelme például LMBTQ-ról még beszélni sem). A házasság szentsége elsőrendű jelentőséggel bír (mondom ezt 42 év, hűségben eltöltött házassággal a hátam mögött). A felebaráti szeretet ugyancsak rendkívül fontos (mi nem vágjuk le a tolvajok kezét, nem kövezzük halálra az asszonyokat, mint a muzulmánok). Sorolhatnám még és több is volna, mint 5 pont, de most legyen elég ennyi!

   Ami a bevándorlást illeti: nem kell 10 pont, elég kettő is. Elfogadhatatlan, hogy tömegek szeretnének betelepedni a fejlett európai államokba, ahol majd eltartatják magukat, miközben nyíltan ellenségesek (halál a gyaúr, hitetlen kutyákra). Ez a szemét maradjon csak otthon! Aki viszont képes (és AKAR!) alkalmazkodni, beilleszkedni, tisztességes, becsületes módon dolgozni, azt, megfelelő ellenőrzés után (!) ideiglenesen, vagy akár véglegesen is befogadhatjuk. Természetesen bizonyos korlátok között!

   Ezzel kapcsolatban még egy megjegyzés, amit soha, sehol nem láttam-olvastam eddig: Angela Merkel nemcsak a németeket árulta el, amikor kérdés nélkül árasztotta el országát a csőcselékkel, hanem egész Európát (nem volt neki elég, aki “saját lábán” érkezett, éjszakánként, titokban repülőkkel is szállíttatta őket Berlinbe). A schengeni rendszer miatt egyetlen terrorista is fenyegetést jelent egész Európára nézve (a berlini merénylőt Olaszországban lőtték le a rendőrök). Igen, nálunk is halhatnak meg emberek emiatt. No és persze pontosan tudjuk, hogy nem csak egy terrorista került be. Sőt, ott van a sok milliós, ingyenélő csűrhe is, akik sohasem fognak hasznos munkát végezni, csak a keresztényeket fogják irtani. Akkor is, ha hivatalosan nem terroristák. Hazudozva, papírokat eldobálva átgázolnak Európán: mi másnak lehetne őket nevezni, mint betörőnek.

  • Addig nem fogja tudni, hogy mi a keresztény (pontosabban görög-római) kultúra, amíg annak hiányát nem érzi! (Mint a levegőnek.)
   A görög-római kultúrában (erre épült a kereszténység) nem voltak rituális emberáldozatok (ld. a prekolumbián kultúrák), nem volt általános a testcsonkítás (ld. női körülmetélés), nem voltak széles körben elterjedtek a különféle sötét babonaságok, “varázslatok” (ld. a mai Afrika), a férfiak és a nők egyenrangúak voltak, a tudomány és a technika fejlődhetett, nem volt “törzsi” világnézet, és általában jellemző volt a tolerancia. Ezek egy része a kereszténységgel többé-kevésbé háttérbe szorult, de napjainkra azért nagyrészt újra jellemző.
   Ha van egy kis ideje, vegye számba a különféle kultúrákat, országokat ezen a földkerekségen élhetőség szerint, és írja meg, hogy mire jutott!

  • Az európai kultúra tartópillérei: a görög-római-keresztény kultúra, ötvözve Európa őshonos népeinek saját, egyedi kultúrájával.
   Tehát ateista-marxista létedre a te egész életed is át van szőve a keresztény kulturális hagyományokkal, melyek a civilizáció alapjai, ha akarod, ha nem, ha elismered, ha nem. Ebből soha nem tudsz szabadulni, legfeljebb, ha Nyugat-Európába költözöl, valamelyik no go zónába, vagy Közel-Keletre, valamelyik kibucba).
   Először is: tekints a naptáradra! Ma, Krisztus születésének 2019. évében járunk, advent idején, március a húsvét előtti nagyböjt második hónapjára utal. A nagyböjt legnagyobb része általában erre a hónapra esik. Tavaszelő, kikelet hava.
   Tehát az egész világon, elsősorban Európában KRISZTUS SZÜLETÉSÉHEZ VISZONYÍTJUK AZ IDŐT!
   Még azok is, akik ilyen-olyan hagyományok alapján más és más időszámot írnak, Krisztus születésének évéhez KÉPEST SZÁMÍTJÁK.

   -demokrácia (görög)
   -jogrendszer (római jogon alapul)
   -erkölcsi törvények, életforma (kereszténység)
   -szellem (a szeretet, a felebaráti szeretet törvénye(-Isten, Haza, Család; kereszténység)
   -a társadalmi berendezkedés, mely a családokon alapuló nemzet;
   -a társadalom alapja a férfi és a nő által alapított és fenntartott család;
   -a család nagyobb, megtartó közösségek része;
   ( ateistáknak: Haza, Család; vagy egyebeknek Család;)
   A keresztény kultúra átszövi az ember min t a természet szerves részének mindennapi szokásait,
   egymással való közlekedését, kapcsolattartását; a természettel való együttélésének ritmusát (a keresztény ünnepek mind a természetfordulókkal szoros kapcsolatban állnak… tb., stb.)
   A névnapod, születésnapod ünneplése is a keresztény kultúrával kapcsolatos.
   Az lényegi összefüggéseket idézem dióhéjban:

   ” A kultúra tágabb értelemben egy közösség műveltségét jelenti. Ez persze túl tág fogalom, ezért számomra sokkal érdekesebb a kultúra természetéről beszélni, semmint felsorolni azon műveltségi területek összességét, amelyek a kultúra fogalomkörébe tartoznak (művészetek, irodalom, földművelés, ünnepek, vallás, tárgykultúra, étkezési szokások, szociokulturális normák stb.). A tágabb értelemben vett kultúra két jellemző vonását szeretném kiemelni: egyfelől a kultúra az áthagyományozásra, a tudás átadására, tehát a tradícióra épül. Ha a hagyomány átadása valahol megszakad, ott kulturális deficitről, veszteségről beszélhetünk, ennek bekövetkeztekor pedig a közösség önazonossága és ellenálló ereje csorbul, azaz befolyásolhatóvá és irányíthatóvá válik.

   Nem véletlen, hogy a totális diktatúrák, hatalmuk megerősítése érdekében a társadalom kulturális tartópilléreit – család, oktatás, művészetek – igyekeztek és igyekszenek megtörni vagy átalakítani.

   Másfelől a kultúra olyan, mint a testben az immunrendszer; amíg működik, addig szinte észrevétlen, amikor veszít az erejéből, vagy megszűnik létezni, akkor rögtön észrevesszük a hiányát. Az emberi civilizáció ellenálló képességének és fennmaradásának szempontjából fontos, mert az egyes ember életminőségének garanciája, amely a közösségi élet kereteit biztosítja. Emberségünk egyik záloga a kultúránk megőrzése, amely nélkül az emberi civilizáció pusztulásra van ítélve.”
   Tömören ennyit mondanék. A többinek járj utána magad.

  • A keresztény kultúráról nem kötelező beszélni, e szerint kell ÉLNI! Aki tudja, hogy ez mit jelent, az így is próbál élni.
   A FIDESZ terveiről sem fontos beszélni, csak szét kell nézni az Országban. 2010 óta az Orsszág még szebben és gyorsabban fejlődik, mint a XX. századi “Aranykor”-nak tekinthető, Horthy – Bethlen – Klebersberg K. – Johann B. nevével fémjelzett korszakban. Ennél csak a XIX. század utolsó két évtizede volt szebb, ami csak az A.E.-féle politikai barom, – bár kétségtelenül zseniális költőóriásoknak nem tetszett.
   A többit “gyozo2018” és “M5” már megírta!!!
   Stefka mindenre JÓL emlékszik!

 4. “Kezdetben a liberalizmus, nálunk a szabadelvűség mozgósító lendületet adott az álló, a mozdulatlan ellen.”

  A liberalizmus mint izmus egészen mást jelent.
  Nálunk a reformkorban, a 19. században közel sem “az a liberalizmus” érvényesült, mint a francia forradalomban.
  A függetlenség szabadságára vágytunk, hiszen évszázadok óta a birodalom alattvalói voltunk.
  Erről szólt a 12 pont.:

  “Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.
  Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
  Évenkinti országgyűlést Pesten.
  Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
  Nemzeti őrsereg.
  Közös teherviselés.
  Úrbéri viszonyok megszüntetése.
  Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
  Nemzeti Bank.
  A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk.
  A’ politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
  Unio Erdéllyel.”
  Tehát: a nemzeti liberalizmus =a nemzet függetlenségének, önrendelkezésének az ideája, a nemzet alattvalói minőségéből való felszabadítása.
  NEMZETI LIBERALIZMUS = A NEMZET FÜGGETLENSÉGE, SZABADSÁGA, ÖNRENDELKEZÉSE.
  Ma is ugyanúgy, erre a függetlenségre vágyunk.

 5. “Intő jelként figyelmeztette a vörös terrort, a bolsevista diktatúrát, hogy eddig és ne tovább”
  Horthy kíméletlenül börtönbe vágta a kommunistákat és a nyilasokat.
  Rákosi “egy ideig a szegedi Csillag börtön „vendégeként” ugyanabban a cellában kapott helyet, mint korábban Szálasi Ferenc”.

 6. Végső soron mindenki egyedül van. A szolidaritás egy ritka esemény, és szabadsága is csak annyi van egy embernek amiért megharcol magának. Ha nem veszi észre, nem követeli ki magának, akkor automatikusan csak szabadságpótlékot kap egy idő után. (Ezzel a programmal választást nyerni ugyan nem lehet, de igaz.)

 7. A klasszikus kommunista rendszerek bukása után a marxisták két csoportja vette át az irányítást nyugaton, az egyik az osztályharcot lecserélte környezetvédelemre, melynek keretében követelik egy totális állami rendszer kialakítását, és ezzel a hatalom átvételét… “bolygó érdekében”. A másik csapat a kulturális marxisták – a frankfurti iskola, aminek a magyar tetű Lukács György is prominens tagja volt. Ők az eredeti kommunista gondolatot, – miszerint a totális kommunista utópia megvalósítását a jelenlegi nyugati civilizáció gátolja -, fenntartva, a nyílt harc helyett a rendszerbe beépülve, a különböző csoportok összeugratásával próbálták (jó eredménnyel) megoldani.

  Akik ma a liberális nevet bitorolják, igazából a frankfurti iskola neo-marxistái. Taktikájuk szerint beépülnek a társadalomba és belülről próbálják meg szétrohasztani az egészet.

 8. gyurcsányiviktor

  Sajnálom Öreg, de sem a lengyelekre, sem másra hosszú távon nem számíthatunk, egyszerűen a geopolitikai különbözőségeink miatt.
  Más az érdeke egy magyarnak, egy lengyelnek, egy bolgárnak, egy horvátnak, nem beszélve a magyarság ősellenségeiről, mint a labancság (habsburgok), románság, szerbség, “szlovákság”.
  Az egyetlen észszerű startégia (hosszú táv), belakni és beszülni a Kárpát-medencét magyarokkal, kiszorítva – vagy beolvasztva, így, vagy úgy az ellenséges népességeket.
  A Kárpátok egy természetes határ- és védvonal. Az ősök ott követték el a hibát, hogy engedtek a Kárpát-medencébe benyomuló idegen népességeknek szövetkezni a saját identitásuk megőrzése érdekében, aminek egyenes következménye lett az idegen megszállás és területrablás 1919 után.
  Aki átlépi a magyari határt, legyen magyarrá (hunná), vagy takarodjon vissza oda, ahonnan jött. Nem a név számít, hanem a tenniakarás Hunniáért.
  Felejtsük már el végre a “szentistváni” nemzetáruló, internacionalista elveket !
  Koppány talán jobb választás lett volna …

  • Köldöknéző okoskodás. A közös érdekek mentén össze tudunk fogni, meg is tesszük.
   A vétójog alkalmazása egymás védelmében, működik. Nem beszélve a gazdasági kapcsolatrendszerről és ezer más, a diplomácia berkeiben alkalmazott eszközökről, módszerekről.
   Nem úsztu meg a bevándorlókat. A fővárosban minden negyedik, ötödik ember,
   aki szembejön, kínai, vietnámi, zsidó, török,
   arab, valamilyen afrikai. Ezek tanulnak,
   dolgoznak, laknak, adóznak. Civilizáltak. Remélhetően idővel szépen hazatérnek.
   Amúgy valóban sok köztük a keresztény. Afrikai keresztényekkel találkozni a fővárosi templomokban.
   Az zavar, hogy beszerkesztették a liturgiába a gospelt, amihez nekünk semmi közünk, kultúridegen. Elvárható, hogy ebben is maximálisan alkalmazkodjanak a befogadók hagyományaihoz, vagyis hozzánk.

  • Ez hülyeség. Az együttműködés egyenrangú az identitással. Hol az egyik kerekedik fel, hol a másik, de hosszú távon egyenrangúak. A tiszta háborús logika önmagát pusztítja el.

 9. Nem tudom, ki hogy van vele, de meg kéne már kérdezni Európa összes megvásárolt ballibsi vezetőjét és képviselőjét, hogy mi az az összeg, nekünk mennyibe fájna az, amivel rá tudnánk venni őket, hogy ne adjanak el minket az iszlámnak?
  Hogy a jólétbe belehülyült átlagpolgár farkasvakságban szenved, azt elhisszük, de, hogy a saját nemzete ellen szavazzon Brüsszelben az, akit már eleve mi fizetünk, az nem tévedés, nem látóideg sérülés, az szimplán koszos üzlet.
  S gyanítom, hogy Soros se fizet annyit, amiért érdemes kockáztatni, hogy ha az elárult népük, szavazóik nem is tudnak rajtuk már elégtételt venni, de helyettük a győztes iszlám hódító fogja őket kivégezni.
  Itt mást is ígérhetnek nekik a pénzen túl. Valszeg örök politikai képviselői státuszt. Merthogy most 4-5 évenként kénytelenek strapálni, megjátszani magukat, hogy ismét megkapják a pozíciójukat és zsíros állásukat, de egy terrorizált Európában az egyszemélyi vezető kinevez, vagy földesúri jogokat ad, s ezért már érdemes benyalni magukat a jövő uralkodójának.
  Csakhogy van egy kis bibi.
  Most nem azt a világot készítik elő, ahol a komprádor, nevezzük akár kreoloknak, vagy maharadzsának, vagy feudális hűbérúrnak tényleg megalapozza ezen árulásával maga és családja pozícióját a következő évszázadokra, mint eddig.

  Nem, most az a világ jön, ahol elég lesz egy bármikor, bárhol bevethető gyengeelméjű zsoldossereg, néhány tízezer számítógépes szakember, aki ért a lehallgató és megfigyelő rendszerek világméretű összehangolásához és fegyverekhez, agyakba (mint most a kutyákba) chipet ültetnek, ami helytelen viselkedésnél sokkol, oszt máris mindenki rabszolga lesz.
  Sem képviselőre, sem politikusra nem lesz eme globális világrendben igény. Csak dolgozóra. S ha ezek a semmihez se értő pofázógépek egyáltalán életben maradva bekerülnek az elárult szavazóik körébe, háááát…nem jósolok nekik hosszú életet…
  Maradna még az imámi foglalkozás. Csakhogy az a tömegeket szellemi terror alatt tartó státusz meg csak született muszlimoknak lesz fenntartva.
  Tehát biztos, hogy végiggondolták-e ezek a rasszárulók, hogy mi lesz a Soros-parancsnak tetsző vad gombnyomogatásuk eredménye? Mert ha nem, akkor mi most szólunk: nekik a beígért előjogok helyett garantált bukás.
  S Sorosék meg kaján kárörömmel már emígyen fognak röhögni rajtuk:
  – “Így jár aki hisz a Sátánnak, ti hasznos idióták!”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.