A pápa

A keresztényüldözés a huszonegyedik század fordulójára ismét tetőfokára hágott.

A pápa immár kétezer éve a kereszténység védelmezője, ha kell vértanúságot is vállal övéiért, ahogy Jézus Krisztus legelső földi helytartója, Szent Péter is ezt tette. A keresztényüldözés a huszonegyedik század fordulójára ismét tetőfokára hágott. Húsvét szent ünnepén a legfrissebb hírek szerint három templomot és több mint három szállodát ért egyidejű robbantásos támadás  Srí Lankán, olyan helyeken, ahol turisták nagy számban megfordulnak. Több mint 160 ember meghalt, közel 600-an pedig megsebesültek.

A támadásokat a fővárosban, Colombóban, illetve annak környékén lévő szállodáknál, templomoknál követték el, a hotelek között belvárosi ötcsillagosok is vannak. A katolikus templomokban általában ilyenkor sok hívő van a húsvétvasárnapi mise miatt.

Colombóban egy Szent Antalról elnevezett templomot ért támadás. A két vidéki robbantás a fővárostól északra lévő Negombo város Katuvapitijai Szent Sebestyén-templomában, a másik pedig a keleten lévő Batticaloa város templomában történt.

Egyértelműen a keresztények ellen irányuló támadásról van szó.

Ilyenkor a keresztény világ szeme a pápa felé fordul, mit mond, mit tesz. Pápának a katolikus egyházszervezet fejét, Jézus Krisztus földi helytartóját (vicarius Christi), Róma városának püspökét és Vatikán Állam uralkodóját nevezik. Az egyházi jog szerint ő gyakorolja az úgynevezett kegyosztói, kormányzói és tanítói főhatalmat a katolikus egyházban. A katolikus tanítás szerint a mindenkori pápa, azaz atya, más néven Szentatya, a pontifex maximus, Péter apostol utóda a római püspöki székben és az azzal összefüggő primátusban. Péter apostol pedig magától Jézus Krisztustól kapta legitimitását, amikor a Megváltó éppen őrá hagyományozta a keresztény egyház megteremtésének, működtetésének és vezetésének feladatát. (Máté evangéliumának 16. fejezete szerint: „Te Péter vagy és én erre a sziklára fogom építeni egyházamat… Neked adom a mennyek országának a kulcsait; amit a földön megkötsz, az meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”) A katolikus hagyomány szerint Jézus megfeszítése és feltámadása után Péter elzarándokolt Rómába, és ott megteremtette az első jelentős keresztény közösséget, majd Krisztus után 67-ben Róma első püspökeként vértanúhalált szenvedett. Az őt követő római püspökök lettek később a pápák.

Az elmúlt kétezer évben nem volt mindegy, hogy kik lettek pápák, mit tettek, mit csináltak, főként ma, amikor több mint 2,2 milliárd ember vallja magát kereszténynek. Fele katolikus. Miközben 1,6 milliárd muzulmán egy része erőszakos hittérítést folytat, terrorcselekményeket, területfoglalást a világ különböző részein a keresztények kárára.

Az elmúlt negyven év három pápát adott  a katolikusoknak, a keresztény világnak. Először Karol Józef Wojtyla lengyel püspököt, akit 1978-ban választottak pápává, 455 év után az első nem olasz pápa. Kommunista országból jött, tudta mit jelent a bolsevizmus, a keresztények üldöztetése, nem véletlenül mélyen konzervatív, keresztény elveket vallott. Őt az Egyház szociális tanításának megújítására ösztönözte mind a „létező” szocializmus válsága, mind az ipari társadalmak morális kiúttalansága. Azt hirdette, hogy keresztény erkölcsi alapokon meghaladható mind a „létező” szocializmus, mind a kapitalizmus. Mindezek alapján a szociális piacgazdaság és a többpártrendszerű demokrácia mellett állt ki.

Wojtyla, Szent II. János Pál pápa néven vonult be az egyháztörténelembe. A legnépszerűbb, a legközkedveltebb pápája volt a kereszténységnek, de vallási toleranciára, megegyezésre törekedett az iszlám világgal, a zsidósággal és más felekezetekkel.

Egyben következetes volt: védte a keresztény hitet és keményen kiállt hívei mellett.

Ezért is utazott -utazó pápa- több mint százszor külföldre, hogy erősítse a hitet, Jézus szeretetét. Nem véletlenül a szovjet blokk, a kommunista világ kérlelhetetlen ellenségének tartotta a pápát, többször kíséreltek meg ellene gyilkos merényletet.

Utódját, XVI. Benedek pápát, a német Joseph Ratzinger bíborost hasonló szeretet, megbecsülés övezte. Pápává választását követő nyolc évben megújította a régi rítusú, tridenti, avagy latin misét, anglikánok számára lehetővé tette, hogy csoportosan, hagyományaikat megtartva térjenek át a katolikus hitre, küzdött a papi pedofíliával kapcsolatos ügyek eltussolása ellen és a vatikáni pénzügyi reformot is elindította. Mindezek mellett megrögzött ellenzője volt a mesterséges születésszabályozásnak, a homoszexuális párkapcsolatok polgári elismerésének, az abortusznak és az eutanáziának. Hangosan kiállt a kereszténység védelmezőjeként. Aztán egy idő után szálka lett  sokak szemében, sőt a nagypolitika sötét bugyraiban, a világ liberális globalizációjának legfőbb akadályaként tartották számon. Lemondásának hírét mindenki döbbenten vette tudomásul, és máig titok övezi, hogy miért kellett távoznia a pápai trónról?

Kellett vagy önként? – ezt talán sohasem fogjuk megtudni.

Mindenesetre akkor még nem tudtuk, hogy (szervezetten vagy spontán?) elindul csaknem kétezer év után 2015-ben egy mindent elsöpörni akaró népvándorlási hullám Európa meghódítására. Valószínű most még csak a kezdetét látjuk.

S ekkor jött a furcsa pápa, az olasz származású, argentin jezsuita pap, aki nem a kereszténység üldözését hangsúlyozza (világszerte 215 millió keresztény van kitéve erőszakos cselekményeknek, gyilkosságoknak, üldöztetésnek), hanem a több milliónyi iszlám vallású migráns védelmét emeli ki.

Nagypénteken Ferenc pápa a római Colosseum előtt tartott meditációja során szomorúnak nevezte, hogy a hazájukban háborúk elől menekülőket a világ sok országában ellenségeskedés fogadja. Külön sajnálatát fejezte ki, hogy egyesek mindezt hűvös politikai számításból teszik, és hogy a menekülőket

„Zárt ajtók és politikai számítások miatt páncélba burkolt szívek várják.” – fogalmazott sokak megrökönyödésére.

Ferenc pápa mintha nem venné észre, hogy a 2016-17-es esztendőben a világon összesen 3066 keresztényt öltek meg, 1252 hívőt raboltak el, 1020 nőt megerőszakoltak és emellett 793 templomot ért valamilyen támadás. S ez a World Watch List 2018 nevű felmérés mindössze két évéről szólt. Mi történt az elmúlt két évben például Nigériában, a Boko Haram dzsihádista csoport mészárlásaival, vagy a Krisztus hívők elleni véres leszámolásokkal a Közép-Afrikai Köztársaságban, Egyiptomban, Pakisztánban, Bangledesben, Etiópiában, Szíriában, Sudánban, Irakban és számos helyen, ahol üldözik a keresztényeket és szétbombázzák településeiket. Ferenc pápa e szörnyű vérengzések kapcsán arra szólította fel a keresztény világot, hogy imádkozzanak az áldozatokért és békéért.

Vajon elég-e ez a megalázottaknak és megnyomorítottaknak, miközben az Európába ideérkező menekültek kirekesztése miatt sajnálkozik?

Ferenc pápa egyházfővé választása óta rendszeresen végzi a húsvéti szertartásokat a Vatikánban. Mondhatni hű marad a hagyományokhoz, hiszen nagycsütörtökön ismét fegyházban, a palianói börtönben mutat be Coena Domini (utolsó vacsora) szentmisét, s itt végzi el a lábmosás szertartását. A lábmosás az alázat és a szeretet jelképe. Krisztustól ered, aki az utolsó vacsorán mosta meg a 12 tanítvány lábát.

Igen, Krisztus a tanítványai, a hívei lábát mosta, a pápa a bűnözőket.  Szent, alázatos cselekedet a bűnözők lábát mosni, de nem lenne szentebb cselekedett azoknak az üldözött keresztényeknek a lábát megmosni, megcsókolni, akiket az iszlám üldöz, akik megszenvednek hitükért, a keresztre feszített Jézusért, akiknek családjukat meggyilkolták, gyermekeiket megbecstelenítették? Nem nekik lenne inkább szükségük lelki támogatásra, mintsem a ki tudja milyen célból (gazdasági, katonai?) Európát elözönlő „menekülteknek”?

Talán nem véletlen, hogy a liberálisok kedvenc pápája lett Ferenc pápa.

Őt a liberális mainstream sajtó részéről soha nem éri támadás, kritika. Ellentétben Szent II. János Pál és XVI. Benedek pápákkal.

A PestiSrácoknak adott interjújában a veszprémi érsek szerint a keresztény vallás ellen offenzíva zajlik az Európai Unióban. Márfi Gyula úgy fogalmazott, hogy Európa ultraliberális szabadkőműves világának egyik célja az, hogy a kereszténységet meggyengítsék, hosszabb távon Európából eltávolítsák. Ennek egyik eszköze a migráció támogatása is – vélekedett.

A cél érdekében – úgy látja – az ellenségek is képesek szövetkezni, ebben pedig a történelem ismétli önmagát.

Az írástudók és farizeusok halálos ellenségükkel, Pilátussal fogtak össze, hogy Jézustól megszabaduljanak. Ma ugyan ez történik Európában, az ultraliberálisok és az ultrakonzervatívok fognak össze, hogy a kereszténységtől megszabadítsák Európát – jelentette ki Márfi érsek.

A pápának, jelen esetben Ferenc pápának óriási felelőssége van a kereszténység, a keresztény világ megvédésében. Élére kellene állnia a kereszténység megújításában és védelmében. Nem veheti magára egyedül az egész világ terhét, problémáit, nem azonosulhat az iszlám, a hindu, a buddhista és a különböző vallások gondjait. Arra ott vannak az ő egyházaik vezetői.

Ő elsősorban a keresztény világért felelős, mert szeme láttára pusztítják, számolják fel a kereszténységet.

Azzal, hogy a migránsokat, a bevándorlók tízmillióit védi, azzal akaratlanul Európa keresztény civilizációjának felszámolását segíti elő. A migránsok százmillióinak befogadása az európai lakosságcserét, az őslakosság kiirtását idézheti elő.

Nem könnyű ma pápának lenni.

Ez is érdekes

Ne hazudj!

Nem múlik el nap, hogy „újságíró kollégáink” némelyike a Pesti TV megszűnésén ne örvendezett volna. …

25 hozzászólás

 1. “Azzal, hogy a migránsokat, a bevándorlók tízmillióit védi, azzal akaratlanul Európa keresztény civilizációjának felszámolását segíti elő. ”

  Akaratlanul? Ez itt a kérdés…

 2. ORIANA FALLACI
  „Vannak az életben pillanatok, amikor csendben maradni hiba, és kötelesség a szólás.
  Hazafias szolgálat, erkölcsi kihívás,kategorikus felszólítás, amely elől nem menekülhetünk.
  Jól van, felsorolom. Mert ahogy az Angliák, Franciaországok, Németországok, Spanyolországok és így tovább, vagyis az egész mai Európa,..szoros kapcsolatban állnak a fordított keresztes háborúval. Azzal a vaksággal, süketséggel, lustasággal, ostobasággal, mazochizmussal, ami megakadályozza a Nyugatot (beleértve Amerikát), hogy észrevegye azt a szakadékot, aminek a szélén állunk.”
  NA MOST A FELSOROLT ORSZÁGOKHOZ HOZZÁTEHETJÜK EZT A PÁPÁT IS !!!

 3. Ha Nagy Szent János Pál pápa (így hívják sok országban: John Paul the Great – teljesen indokoltan) emberi nagyság és vallási vezetői kvalitások tekintetében a 0-100 -as skálán 100, akkor I. Ferenc valahol 5 és 10 között lehet. Ő a törppápa!

  Jöhetne már egy pápa vál(asz)tás!

 4. Sok elvetemül, gonosz ember ült már a pápai trónon, hogy csak a legismertebbet: Borgiát említsük, aki szeretőket tartott (de legalább nőket, ez is valami), a fiával meggyilkoltatta még a saját vejét is, a lányának Lucretia Borgiának gyereket nemzett (Római kisdedet el is ismerte), s lényegében minden emberi, vallási és biológiai törvényt felrúgott.
  De még ő sem adta el híveit az ősi ellenségnek.
  Mindenkinek joga van felvenni a keresztséget, de azért 2,2 millió keresztény sokaságból senkinek sem volt joga pápának választani egy olyat, akinek apja (bár váltig tagadják) minden bizonnyal zsidó, és mint ilyen menekült el egészen Argentínáig Mussolini Olaszországából. S jezsuitát se volt szokásban megválasztani pápának, merthogy eme rend véres gyilkolászásos története, erőszakossága aztán végképp nem illik Assisi szent Ferenc emlékéhez.
  Így járunk amikor fehérbe öltözött farizeus ellenséget teszünk meg balgán egyházi vezetővé.
  Miután ez a pápa szabálytalanul lett szent Péter székébe emelve, valójában nem ő a pápa, csak egy ellenpápa, nem Isten áldásával bitorolja ezt a címet, vagyis épp ideje lemondatni.

 5. Ferenc nem pápa,hanem próbatétel.Próbatétel a keresztényeknek,hogy meddig türelmesek,próbatétel,hogy túl élik-e vezetőik árulását,próbatétel,hogy elég erős-e az emberek hite Istenben.Ferenc nagyon sok kárt okoz,de Isten büntetése őt is eléri hamarosan.Benedek pápának semmi baja,jól vág az esze,akkor is ,ha testileg gyengébb.Őt lemondatták,nem lemondott és már látszik,hogy miért.

 6. Ferenc pápa nem pápa! Ő a globalista háttérerők bábja, azok ejtőernyőzték őt a Vatikánba, akik Macront a francia Elysée Palotába! Ferenc a szabadkőműves pápa, minden beszéde egy aktuálpolitikai programbeszéd, amelynek nem sok köze van az Isten földi helytartójához méltó megnyilatkozásokhoz! Végtelenül elszomorító hallani a húsvéti beszédét is, amit a keresztény hívekhez intézett! Az ő arculcsapásukként lehet értékelni! És mélyen egyetértek, a felháborodásig menően, azzal aki szerint ez a pápa a bűnözők, a migránsok lábait csókolgatja, a szenvedőké, a megalázottaké helyett! Micsoda különbség! Ki fogja ezt a globalista személyt kitenni a Vatikánból?! Meg tud-e változni, erősödni még egyszer a keresztyén egyház, h igazi keresztyén pápa üljön Isten földi helytartójának trónján, nem pedig egy ellenséges báb?! Spes occidit ultimo.

 7. “védelmezője, ha kell vértanúságot is vállal övéiért,”
  Fletó a mi vértanúságunkat akarja. Odadobja Európa összes keresztényét.
  Szava nincs a keresztényüldözésről.
  MÁR ÖT ÉVE ÉJJEL-NAPPAL HARANGOZNIA KELLENE A KERESZTÉNYÜLDÖZÉS MIATT!
  Fletó antipápának a muszlimok lábmosó vize a “szenteltvíz”!

 8. gyurcsányiviktor

  Szégyenlem katolikusként, hogy ilyen pápa (ki)szolgál(tat)ja a kereszténységet.
  Ez nem Isten, hanem a faji alapon szerveződő háttérhatalom szolgája egyértelműen.
  Szégyen !

 9. A következő pápa jó eséllyel a “római Péter” vagyis Pietro Parolin bíboros lesz, aki felveszi az I. Bilderberg nevet.

 10. zöld zsömle

  Ez van, sajnos.

 11. Franciscus nem pápa, hanem antikrisztus. Ha pápa volna, már kiadta volna a felhívást a keresztes hadjáratra. Sajnálom a katolikusokat, akik még imádják, mint a szent tehenet.

 12. Nagyon is tudatosan pusztít Ferenc! Az lehetetlen, hogy valaki ennyire ne lássa, mekkora károkat okoz a migráció támogatásával! Ferenc olyannyira következetesen végzi a pusztítást, hogy azt csak akaratlagosan lehet elkövetni! Ha meg valóban annyira vak, hogy ezt nem látja, akkor meg piszkosul nem oda való!

  Benedek állítólag még mindig fehérben jár, egyesek szerint ezzel azt akarja jelezni, hogy még mindig az egyház fejének érzi magát… Ha ez igaz, akkor eltávolították. Tény, hogy médiakampány zajlott ellene…

 13. Lehet jobbat akartak Ratzinger helyett, beleestek a gőgösség bűnébe. Senki se tud kilépni saját árnyékából, saját kultúrájából. Argentína hosszú ideje saját magával viaskodik. Egészen Peron óta. Most is Venezuelával és Dél-Afrikával van dobogón a legrosszabb gazdasági kilátásaival. Közben meg erőltetjük a szolidaritást. Ahhoz előbb erősnek kellene lenni.

 14. És a megrendűlt egészségi állapota miatt lemondatott Pápa pedig köszöni szépen, jól van. Él és virul, most ünnepelte 92. születésnapját. Remélem (habár ember halálát sohasem kívánom) az élet ad egy komoly fricskát a lemondatóknak és Benedek túléli ezt az alakot, és azt is remélem, hogy egyszer ki fog derülni a lemondatás valódi oka is.

 15. Úgy látom teljesen reménytelen vitatkozni , mert a PS-en is kb. annyira elfogultak, mint a Magyar Katolikusok oldalán, ahol tag vagyok.Valamiért úgy érzem, hogy egyik oldalnak sincs igaza, ezen az oldalon pl. azért nem ,mert a többség nyilvánvalóan nem hívő (ez egyáltalán nem zavar, mert Isten útjai kifürkészhetetlenek) és halvány gőze sincs a pápa választásról és sajna minden mögött összeesküvést szimatol.
  A jezsuitáknak semmi köze a szabadkőművesekhez, sok embernek szemet szúrnak intellektusukkal és mély hitükkel.Hogy mennyire szerettek gyílkolászni, csak két filmet ajánlok, a Missziót Robert de Niróval és Scorsese Némaságát.Legtöbb elöljárót akit áthelyeznek, egy kis táskával megy, nincs ragaszkodásuk , csak Istenhez.
  Ferenc pápa is más, ez sokakat irritál , nem mondom pl. az idei keresztút kiütötte a biztosítékot nálam is, de
  ő most a mi pápánk és teljes szívvel odaállnak sztem a katolikusok a jó törekvések mellé. Pl., hogy ne legyünk farizeusok viszont irgalmas szívűek legyünk.Ebben sajnos nagyon le vagyunk maradva és nehezebb is ezen változtatni, mint pl.a pedpfil, korrupt stb tagok megszabadulni.Ehhez igazi megtérés kellene.

 16. Én örülök, hogy nem vagyok katolikus, hanem protestáns. Mindazon által a pápa nem Krisztus helytartója! Ez marhaság! Ha Isten pünkösdben elküldte a lelkét a világba, ami által jelen van közöttünk, akkor adódik a bibliai logikus kérdés, hogy mi szükség van helytartóra? Nem csak annak kell ilyen, aki nem tud ott lenni, ahol kéne?

 17. De nagyon megítéltük. Hisz hasonképen látom Én is.
  Gondolkodtam,hogy dönthetek-e egyáltalán a pápa személyéről…. . Szóval nem.
  Egyben igen! Nem adózok ennek.
  Sikerült ismét eretneknek lennem. Biztosan bennem van a hiba.

 18. Vajda Miklós

  Az illuminátus ellenőrzés alatt álló amerikai szabadkőművesség vezetője Albert Pike 33. fokozatú szabadkőműves, az egyesített világ-szabadkőművesség legfőbb tanácsának elnökeként, 1871. augusztus 15-én levelet írt Giuseppe Mazzininek, aki az olasz carbonari mozgalom vezetője volt, és szintén szabadkőműves. (Az időpont a német egység megteremtésének az éve.) A levél jelenleg is ki van állítva a British Museum Library-ben a katalogizált levelek között. Erről másolatot is lehet kérni, ha valaki megfizeti.
  Albert Pike egyik alapítója volt a Ku-Klux-Klan titkos szervezetének is. Az amerikai polgárháborúban tábornoki rangig jutott, több mint tíz nyelven beszélt, köztük ma már holt nyelveken is. Fő műve a „Morals and dogma”. 1859-től harminckét éven át az Egyesült Államok legmagasabb rangú szabadkőműveseként dolgozta ki azt a stratégiát, amelyet a történelmi tények – úgy tűnik – megerősítenek
  Albert Pike elképzelése szerint a nemzetközi forradalmi mozgalomnak, amelynek a szabadkőművesség a szerves részét alkotja, három globális háborút kell előkészítenie, amely az illuminátusok törekvése szerint a 21. században fog tetőzni. A levél az alábbi linken megtekinthető angol nyelven.
  http://www.howardnema.com/2015/10/27/grand-deception-zionism-the-vatican-and-the-quest-for-a-new-atlantis/
  A harmadik világháborúval kapcsolatban írja: A más népek és az arabok közti ellentétek kiéleződése vezethetne el. Ezt a konfliktust világméretűvé lehetne kiszélesíteni. Ebben a világkultúrák közti konfliktusban vezető szerep jutna a nihilistáknak és az ateistáknak, akik olyan helyzetet alakítanának ki, amely védekezésre kényszerítené világszerte az embereket. Az átlagemberek csalódva a civilizációt romboló forradalmárokban és kiábrándulva a kereszténységből, amely nem volt képes útmutatást adni e pusztulás elkerülésére, keresni fogják az igazi megoldást. A szabadkőműves Albert Pike szerint ez természetesen annak az elérése lesz, amire az egyetemes szabadkőművesség is törekszik.
  ” Szabad teret adunk a nihilistáknak és az ateistáknak, és kiprovokálunk szörnyű társadalmi csapásokat, amelyek világosan megmutatják a nemzeteknek a teljes ateizmus, brutalitás és vérengzések káoszának következményeit. Utána a polgárok, kényszerülve lesznek védekezni a világ kisebbségben lévő forradalmáraival szemben. Elsöprik a civilizáció tényezőit, és a tömeg, csalódva a kereszténységben, amelyiknek a deista lelke ettől e pillanattól kezdve iránytű nélkül lesz. Az ideálok után vágyakozó tömeg, annak a tudata nélkül, hogy kinek a bálványát imádja, tiszta fényt kap Lucifer tanulmányaiból, és véglegesen leleplezve a nyilvánosság előtt: bekövetkezik a megvalósulás, amelyik az általános reakciós mozgalomból származik, amely után a kereszténység megsemmisítése következik, legyőzve és kiirtva.”
  http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

 19. Jósfai Zsuzsanna

  Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. (János 13:34–35)

 20. Szathmári Veronika

  Az ember csak a fejét kapkodja, mi is folyik itt? Mi a valóban helytálló? Mi az igazság? Egy jezsuita aki – mint valaha – quázi államfő, politikus akarna lenni, legalább is, beleszólni a világpolitikába. Sajátságos módszerei és megnyilatkozásai vannak. Csak a helyzetet bonyolítja. Akkora fekáliát kavart már, hogy kimászni sem tud belőle. Nem azt teszi, hogy összehív egy nagy-nagy nemzetközi zsinatot – a létező egyházfőkkel, főpapokkal. egyházi vezetőkkel és végre tisztába teszik, világosságot teremtenek az emberiség fejében. Mert nincs mennyország, meg pokol, nirvána, hurik, meg szeráfok, angyalok, s ahol és akik a földön elkövetett vétségeket megbocsájtják, vagy egyenesen elvárják a megdicsőülésért. A földi élet szenvedéseit, soha senki jóvá nem teszi, el nem felejteti. Szeretetre és csakis a az egymás iránti szeretetre neveljék híveiket. Az emberek jók, szeretik is egymást – DE! pont az egyházi nevelés BUKTATÓIBAN találhatók mint a taposó aknák, a másik ember ellen irányuló gyűlölet, kirekesztés, megtagadás lelket, testet mérgező, félelmet keltő ideológiák. Nekik van lehetőségük, hatalmuk, felülkerekedni az emberi butaságon és nem pedig fokozni azt. Az egyetlen amivel kézben tartják az arab világot – KORÁN. Mit értek el vele??? Zavaros agyú, megvezetett arab invázió Európában. Nem a háború elöl menekülőkről van szó. Az európai, amerikai gyarmatosítók ellen kellett volna felkészíteni őket, ott – REÁLIS TANOKKAL. Akkor talán a háborúkba sem tudták volna belerángatni őket. De amíg az “imám” hatalmat csak elbutítottakon tudja gyakorolni – marad a KORÁN. A jezsuita is tudja mi minden borzalom van az Ószövetségben is – hiszen az is csak korábbi rémmesékre épült. Kissé vulgárisan: Krisztus – ha valaha is élt – most “leugrana a keresztről” ha látná mivé lett a jó szándék – a szeretet tanításából – a poklok földön történő megvalósítása. A kufárokat nem csak kiűznie kellett volna a templomból, és nem csak a templomból…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.