Állítsátok meg Gyurcsány Ui-t !

Gyurcsány nem elvetette, hanem eldobta a sulykot. Ez már csöppet sem vicces. Gyurcsány Ferenc és pártja, a Demokratikus Koalíció aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy megvonja a határon túli magyarok szavazati jogát. Szili Katalin, a parlament egykori elnöke úgy fogalmazott, aki ezek után ezzel a politikai erővel szövetkezik, annak vállalnia kell a ,,nemzetietlenség” vádját is.

Mindenki számára világos – kivéve a megbukott miniszterelnököt –, hogy egyféle állampolgárság van, és ahhoz egyfajta a jogok tartoznak, aminek szerves és elidegeníthetetlen alkotóeleme a választójog. Ha ezt megvonnánk a magyar nemzetet alkotó testvéreinktől, akkor megvonnánk a magyar állampolgárságot is tőlük.

Végső soron Gyurcsányék ezt akarják.

Ezt akarták 2004. december 5-én, amikor a szocialisták a szabaddemokratákkal együtt a kettős állampolgárság ellen kampányoltak. Sikerült is megfúrni a szavazás érvényességét az alacsony részvétellel, közjogilag nem számított, hogy az igenek, azaz a kettős állampolgárság igenjei voltak többségben.

Egyszer és mindenkorra tudomásul kellene vennie a megvezetett, a gyűlöletpropagandával megőrjített gyurcsányhívőknek, hogy Gyurcsány Ferenc nemcsak a hazáját szolgáltatja ki idegen érdekeknek, hanem saját támogatóit is elárulja, áruba bocsátja.

A magyart a magyar ellen uszítja.

A széthúzás erősítésével az ország tartását, identitását lehet gyengíteni, a mindent elöntő korrupcióval az ország gazdaságát, jövőbe vetett hitét lehet aláásni. Nem véletlenül tettek így nyolc éven keresztül (2002-től, 2010-ig Medgyessyék, Gyurcsányék, Bajnaiék). Egyszerre labanc és bolsevista ez a gyurcsányista politizálás; támogatja az illegális bevándorlást, az illegális migrációt Európába, Magyarországra, amely lazítaná a népközösségeket, a nemzeti hagyományokat és szétverné a kereszténységet, amire épül a több mint kétezer éves európai kultúra, a csaknem ezerötszáz éves magyar kultúra és hagyományrendszer. Aztán ez a fajta gyurcsányi kirekesztés azért megbocsáthatatlan, mert nemcsak a magyart a magyar ellen uszítja, hanem újra előhozza a megbélyegzés rendszerét, a kommunista rendszer sötét ötvenes éveit, amikor származás, faji megkülönböztetés – pl. svábok kitelepítése, elűzése hazájukból, szlovák-magyar lakosságcsere – szerint osztályozták az embereket.

Állítsátok meg Arturo Ui-t! – írta színdarabjában Bertold Brecht a harmincas évek közepén. Tudjuk, kikre gondolt a német író, amikor előszavában így köszöntötte a tisztelt közönséget: Most pedig eljátsszunk Önöknek egy történelmi gengszterparádét! Én pedig azt mondom, Állítsátok meg Gyurcsány Ui-t! Neki semmi sem drága, semmi sem számít. Emlékezzünk csak a 2006. október 23-ai rendőrterrorra. Az is az ő műve volt.

De hát ő, ők nem gengszterek. Ők egyszerűen volt kiszisták, kommunisták, bolsevisták, akik államosítottak, kisajátítottak, raboltak. Az ő szellemi hagyományaikat követik. Politizálásukkal újra felelevenítik a rákosista, kádárista éveket. Ezért bocsátom közre most azt a levelet, amelyet nemrég kaptam Julius Graf von Strahle-től, emigráns sváb-magyartól, aki látta a két ötvenhatos kreatív dokumentumfilmemet az ECHO televízióban és látott a Napi aktuálisban utána. Íme:

Tisztelt Stefka Úr! Kedves István! Tisztelt Kolléga Úr!

Ön nem élt hiába! A fejemet meghajtom Ön előtt, és köszönöm, hogy az emberi emlékezetet hagyja emlékezni! Ön maga a történelem és a történések sokaságának birtokosa. Én meg egy nyitott könyv vagyok Önnek, és elküldöm a sebtében összekapkodott memoire-omat, 56 miatti szenvedésemet, életem történetét.

Az egész életemet kiürítették, kiherélték. A Trinanon után Besztercebányáról Kispestre menekült, palócosan magyarul beszélő nagyapám Strähla Gyula (*1896.06.11, Óhegy, Altgebirge, Stare Hory) és leszármazottjai ellen az antiszemitizmus kártya kijátszásával az egész Strähle családunkat tönkretették. Ezzel az aljas, hamis és gyilkos rágalommal, megbélyegzéssel üldöztek el Mo.-ról és így adtak át a német hatóságoknak. Az embert meg lehet ölni, a közös európai múlt tudatát, a kollektív emlékezetet, és az emlékezést elpusztítani nem lehet soha.

Neveket akarok hallani, kik ’56 hóhérai,
Kik hoztak ítéletet egy tiszta forradalom felett.
Neveket akarok hallani, én nem tudok megbocsájtani,
A hosszú börtön évekért, a porba hulló könnyekért.

„Azt várja tőlünk most a világ, hogy pusztán keresztényi könyörületből, bocsássunk meg, lépjünk tovább?! Bocsássunk meg azoknak, kik gyermeket lánctalppal tapostak?! Akik a sortüzet vezényelték, bocsássunk meg a mészárlásért?! A sok évnyi kegyetlen megtorlásért?! Felejtsük el, hogy arccal lefele temették a magyart?! Hogy sokaknak csak az emigráció maradt?! Felejtsük el a kínzások iszonyú borzalmait?! A halálra ítéltek utolsó szavait?! Bocsássunk meg, s majd ítél a történelem?! Hát nem, nem és nem….!”

Mert a bűn az csak bűn marad, kezükhöz vér tapad,
Istentől embertől ne várjon irgalmat.
Ezernyi áldozat most sírjából felmutat,
Gyilkos és áruló szent földben nem nyughat!

Engedje meg, hogy öszintén gratuláljak a bátor igaz szívü vállalkozásáért, „A fehérballonos“ és „Nem vallott, eltemetve“ c. dokumentumfilmjeihez.

Tisztetettel és üdvözlettel Wiesbaden-Sonnenberg-böl Mit freundlichen Grüßen Graf von Strähle Julius Investigativer Journalist Mitglied des DFJV`s (CDU Mitglied seit 1992)

Ez a levél mindent elmond azokról a politikusokról, akik nem szeretik a magyarságukat, a magyarokat, 1956 számukra nem forradalom és szabadságharc, hanem ellenforradalom. Ez a levél minden elmond azokról, akik Magyarország ellen dolgoznak, de ezt csak azért tehetik meg, mert nem volt a rendszerváltás után igazságtétel és felelősségre vonás.

A gyilkosok, a hóhérok nagyobb részt névtelenek maradtak és tovább árthatnak.

Számomra Gyurcsány Ferenc alakja, politikai attitűdje olyan, mint gróf Károlyi Mihályé, aki a magyarok szerencsétlenségére került a hatalomba a szélsőbalos szociáldemokraták és kommunisták praktikái révén 1918 őszén. Herczeg Ferenc ezt írta Károlyiról: „A nemzet méltósága egy degenerált hazardőr kezébe volt letéve. Gróf Károlyi Mihály sohasem volt demokrata, ő csak egy lecsúszott arisztokrata volt… A maga személyes érdekeit csökönyösen összetévesztette a nemzet érdekeivel… környezetében csak a gyűlöletet és a hatalmi vágyat igyekezett kitenyészteni. Ennek a régi dúvad-oligarchiának volt lelki sarjadéka Károlyi Mihály. Kiválóan veszedelmessé tette őt önhittséggel párosult tudatlansága, továbbá erkölcsi korlátokat nem ismerő fegyelmezetlensége… 1919. március 22-ei kiáltványával Károlyi a nemzetet összekötözött kezekkel kiszolgáltatta a bolsevizmusnak. Egyszerűen kivégezte Magyarországot, amelyet nem tudott tovább hatalmába tartani. Úgy bánt el az országgal, mint a huszár, aki agyonlövi kedves paripáját, hogy ne kerüljön az ellenség kezére.”

Önökre bízom az összehasonlítást, az analógiák megtalálását e két valamikori hatalmon lévő alak közös nevezőiről. Egyet említek a sok közös pontból: amikor a süllyedő hajó, a végsőkig eladósodott ország kormányzását 2009-ben átadta Gyurcsány Bajnainak. Ez lenne a szép jövő újra Fletóval.

Ez is érdekes

Ne hazudj!

Nem múlik el nap, hogy „újságíró kollégáink” némelyike a Pesti TV megszűnésén ne örvendezett volna. …

2 hozzászólás

  1. Ma a Földközi-tengeren EU-ba a balliberálisok több mint 250 rühös gazdasági menekültet hoztak be.Vik(i)tor 300 ezer migránsodról azt sem tudják ,hogy kik és hol vannak.!!??Pláni mit csinálnak!!!????

  2. A nemzetáruló “demokraták” mind ezt az “ívet” járják be. Öröm az ürömben: ilyenkor kiderül, hány “hasonszőrű” van még.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük